Våld, krig och dystopier

2015 gavs det ut rekordmånga många barn- och ungdomsböcker i Sverige. Den tydligaste trenden är våld. Det visar Svenska barnboksinstitutets årliga statistik.

För sjätte året i rad ökar utgivningen av barn- och ungdomslitteratur. Förra årets gavs det ut 2 089 titlar. Drygt hälften var skrivna svenska, övriga i huvudsak översatta från USA och Västeuropa. Svenska barnboksinstitutet, som tar fram statistiken, tror att ökningen kan kopplas till en ökad försäljning av barn- och ungdomsböcker och ett ökat intresse för läsning till följd av den intensiva samhällsdebatten kring fallande skolresultat och läsförståelse.

Den tydligaste trenden för 2015 års böcker är våld. Det gäller både tematiskt och berättartekniskt. Det handlar om rasistiskt och politiskt våld, misshandel och mobbning. Våldsskildringarna har samtidigt blivit mer detaljerade och återfinns i alla genrer i såväl ungdomsböcker som kapitel- och mellanåldersböcker. Även scener där djur plågas förekommer.

Kopplat till våld återkommer elakhet och ondska som teman, liksom att det fortfarande ges ut många dystopiska berättelser som utspelas i auktoritära och förtryckande samhällen. Därtill ges det ut allt fler böcker om krig och flykt, och det har också blivit vanligare med böcker som på olika sätt tar upp klassklyftor och sociala skillnader.

Svenska barnboksinstitutet ser flera förklaringar till utvecklingen med mer och grövre våldsskildringar. Gränsen mellan ungdoms- och vuxenlitteratur blir mer flytande, det finns påverkan från populärkulturens explicita våldsskildringar och slutligen kan det handla om att vi måste bearbeta en allt mer våldsam omvärld.

En helt annan trend är att egenutgivningen ökar. Det är privatpersoner, skolor, föreningar och företag som via olika publiceringstjänster ger ut böcker utan att förlag är inblandade.

Läs hela rapporten här

Carl-Magnus Höglund

 

 

 

Relaterat