Svensklärarföreningen (SLF) arbetar för svenskämnets helhet och ställning i skola och lärarutbildning. Vi stimulerar till ämnesdidaktisk forskning, fortbildning och debatt i frågor som rör undervisning och lärande i ämnet svenska.

SLF ser språket och litteraturen som en förutsättning för kommunikation, lärande och kultur. Föreningen vill stärka, praktiskt omsätta och utveckla språkets och litteraturens roll i alla skolformer och all utbildning.

SLF är till för alla som undervisar i och som är intresserade av svenskämnet. SLF grundades år 1912 och är Sveriges äldsta ämneslärarförening.

Som medlem får du fyra nummer av tidningen Svenskläraren per år, en årsbok med forskningsbaserade artiklar kring ett aktuellt tema, samt tillträde till föreningens kurser och fortbildningskvällar.
Dessutom får du via Nordspråk, en organisation för samarbete mellan föreningarna för modersmålslärare i Norden, möjlighet att delta i kurser som ordnas i hela Norden med stöd av Nordiska ministerrådet.

Bli medlem här

Kontakt

Svensklärarföreningen
c/o Nils Larsson
Skifferstigen 4
196 33 Kungsängen
e-post: info@svensklararforeningen.se