Kolla in vår länklista.

Tema: Poesi

Bli medlem

Tema:
Nyanlända

arrow
arrow

Sociala medier

Senaste Tweets

Facebook

Slopat bidrag till ämnesföreningarna

Tyvärr har Skolverket beslutat att dra in sitt bidrag till ämnesföreningarna. Detta kommer att slå hårt mot verksamheten i bland annat Svensklärarföreningen. Läs gärna nedanstående text som har skickats in till Skolverket från oss i Svensklärarföreningen tillsammans med de 14 andra berörda ämnesföreningarna.

Statsbidragsenheten vid Skolverket tillhanda

Undertecknade ämnesföreningar vill med denna skrivelse uttrycka stor oro över de så abrupt indragna bidragen till våra verksamheter. Denna indragning kan komma att allvarligt inskränka våra möjligheter att arbeta ämnesutvecklande i framtiden. Vi är alla ideellt arbetande och mycket engagerade i våra respektive ämnen. Våra föreningar utgör också många gånger nav i de ämnesdebatter som förs. Vi både initierar debatter och tillhandahåller plattformar för ämnesdiskussioner. I Svensklärarföreningen finns det t ex en Facebooksida med över 10 000 deltagare. Eftersom våra verksamheter är ideella och föreningarna arbetar med knappa ekonomiska resurser, finns det inte mycket att skära ner på utan att centrala delar av arbetet blir omöjliga att utföra eller får reduceras kraftigt. Att ge ut tidskrifter och årsböcker är dyrt, och att dessa verksamheter nu kan komma att drabbas är tyvärr sannolikt. Självklart drabbas i så fall också mycket viktiga forum för ämnesdiskussion.

Ämnesdiskussion och ämnesdidaktik är mycket efterfrågat av lärare idag. Många lärare upplever att de är svältfödda på att få ta del av nyheter inom och diskussioner om sina ämnen, och vi i ämnesföreningarna utgör en garant för att de ämnesdidaktiska diskussionerna inte glöms bort, när andra också viktiga diskussioner om lärarbrist och välfärdsvinster tenderar att ta allt medieutrymme. Vi anser att en levande ämnesdiskussion är en mycket viktig förutsättning för att skolan ska kunna förbättra den måluppfyllelse som ofta lyfts fram i den allmänna debatten, och i ämnesföreningarna förenas forskning och beprövad erfarenhet genom möten mellan forskare och lärare. Ämnena är helt enkelt centrala utgångspunkter för skolans verksamhet.

I våra föreningars verksamheter ingår ämnesfortbildning på olika sätt. Våra publikationer på papper och digitalt kan direkt ses som fortbildning och flera föreningar arrangerar också fysiska fortbildningsträffar. Eftersom vi är ideella är kostnaderna för deltagarna vid dessa träffar låga. Detta ska ses i kontrast till de utbildningsföretag som ibland också anordnar ämnesfortbildning. Dessa företag tar mycket bra betalt för detta och det är iögonenfallande att Skolverket inte verkar uppskatta våra ideellt drivna komplement till utbildningsföretagens fortbildning. Med stor sannolikhet blir ju konsekvensen för flera av oss att vi inte kommer att kunna bedriva fortbildning på samma sätt längre utan de statliga bidrag som vi tidigare har erhållit, och då återstår utbildningsföretagens dyra verksamhet. Till saken hör dessutom att dessa utbildningsföretag inte sällan hör av sig till oss för att få ta del av vår expertkunskap innan de lanserar sina egna fortbildningsdagar i våra ämnen.

Vi anser att det beslut som Skolverket har fattat om att helt slopa statsbidragen till ämnesföreningarna är felaktigt i ljuset av det ovan sagda. Det får förödande konsekvenser för oss. Vi anser således att beslutet helt bör omprövas, och om en minskning av bidragen ändå ska ske så borde denna åtminstone ske successivt. Det kan inte på något sätt ligga i Skolverkets intresse att nästan ta död på ämnesföreningarnas arbete för ämnesutveckling i den svenska skolan. Ämnesföreningarna och Skolverket har ju tidigare haft ett gott samarbete. I det avslagssvar som vi har fått står det att Skolverket ”har i sitt uppdrag att genomföra en rad övriga insatser som syftar till kompetensutveckling”. Vi har mycket svårt att se hur dessa insatser ska kunna kompensera för det arbete som ämnesföreningarna har utfört under många år för att stärka ämneskunskap och ämnesdidaktik i den svenska skolan.

Stockholm i november 2016

Biologilärarnas förening
Coordinadora de Asociaciones de Profesores de Español de Suecia
Fransklärarföreningen
Föreningen Lärare i Ekonomiska Ämnen
Föreningen Lärare i Religionskunskap
Föreningen Lärare i Samhällskunskap
Geografilärarnas riksförening
Historielärarnas förening
Lärare i Matematik, Naturvetenskap och Teknik
Musiklärarnas Riksförening
Riksförbundet Lärare i svenska som andraspråk
Språklärarnas riksförbund
Svensklärarföreningen
Sveriges Matematiklärarförening
Sveriges Turismutbildningar
... Visa merVisa mindre

Visa på Facebook

Hej vänner. Tomgång i hjärnan såhär mot slutet av terminen, tar tacksamt emot tips (som inte är: skriva en konventionell bokrecension) på hur ni arbetar med färdiglästa romaner. ... Visa merVisa mindre

Visa på Facebook

Jag skulle vilja ha tips om något pedagogiskt spel? Tänkte att man kunde göra något sådant sista lektionen. :) ... Visa merVisa mindre

Visa på Facebook