top of page

Bli medlem

Medlemsavgiften är 350 kronor per kalenderår, 175 kronor för studerande/pensionärer. Alla som är svensklärare eller på annat sätt intresserade av svenskämnet är välkomna som medlemmar.

Fina förmåner

 

1. Svenskläraren

Svenskläraren är vår medlemstidning om svenskämnet. Vi skriver om forskning, ämnesdidaktik, skolfrågor, språk och litteratur, särskilt barn- och ungdomslitteratur. Fyra nummer, varav ett som dubbelnummer, utkommer varje år.

2. Årsskrift

Alla medlemmar får vår årsskrift, Svensklärarföreningens årsskrift SLÅ, med forskningsbaserade artiklar och artiklar av yrkesverksamma lärare kring ett aktuellt tema.

3. Fortbildning

Som medlem får du tillträde till föreningens föreläsningar och fortbildningskvällar.

Enbart tidningen Svenskläraren

Skolor, institutioner och andra icke-medlemmar kan prenumerera på Svenskläraren (350 kronor) respektive SLÅ (350 kronor). Utlandsprenumerationer kostar 380 kronor. 
Teckna en prenumeration här

bottom of page