top of page

Svensklärarföreningen

Svensklärarföreningen (SLF) är till för dig som undervisar i ämnet svenska. SLF grundades år 1912 och är Sveriges äldsta ämneslärarförening.

SLF ser språket och litteraturen som förutsättningen för kommunikation, lärande och kultur. Föreningen vill stärka, praktiskt omsätta och utveckla språket och litteraturens roll i alla skolformer och all utbildning.


SLF arbetar för svenskämnets helhet och stärkta ställning i skola och lärarutbildning. Vi stimulerar till forskning, fortbildning och debatt i frågor som rör undervisning och lärande i ämnet svenska.


Som medlem får du tre nummer av tidningen Svenskläraren per år, en årsbok med forskningsbaserade artiklar kring ett aktuellt tema, samt tillträde till föreningens kurser och fortbildningskvällar.


Svensklärarföreningen samarbetar med motsvarande ämnesföreningar i Norden.

bottom of page