Medlem i Svensklärarföreningen kan svensklärare eller andra enskilda personer vara. Avgiften är 320 kronor per kalenderår, 160 kronor för studerande/pensionärer och 380 kronor för medlemmar i utlandet.

I medlemskapet ingår tidningen Svenskläraren (4 nummer per år), årsskriften, tillträde till föreningens kurser, fortlöpande information via hemsidan mm.

Dessutom får man via Nordspråk, en organisation för samarbete mellan föreningarna för modersmålslärare i Norden, möjlighet att delta i kurser som ordnas i hela Norden med stöd av Nordiska ministerrådet.

Via den här länken kan du bli medlem och betala direkt: Bli medlem