top of page
  • Redaktionen

”Chat-gpt är din nya kollega”

Ett hotande åskmoln tornar upp sig på svensklärares himmel. Men Fredrik Livijn, lärare i svenska och religion på Österåkers gymnasium, ser hellre kraften med Chat-gpt i klassrummet.


Hur ser du på Chat-GPT som fenomen?

– Med skräckblandad förtjusning. Det finns en oro för vad det innebär för yrkesrollen och synen på kreativt skrivande. Samtidigt kan verktyget verkligen underlätta för människor.

Vad kan svensklärare ha för nytta av AI-verktyget?

– Chat-gpt är din nya kollega. Jag har det till att skapa grovplaneringar för arbetsområden, utkast till uppgifter, textexempel som eleverna kan analysera. Du kan få ut en bra plan för en kurs genom att lägga in kunskapskrav, önskemål om antal lektioner, examinationsformer och infallsvinklar. Verktyget ska förenkla arbetet och förbättra din undervisning – inte ersätta dig.

Många är oroliga för ökat fusk. Hur hanterar man den risken?

– Den risken är högst verklig, fusket pågår redan. Chat-gpt föreslår själv att eleverna använder specifika källor och en kombination av skriftliga och muntliga examinationer. Mina elever får främst arbeta i slutna system, som Digiexam. När de själva söker information delar jag uppgiften i två delar: en där de söker information fritt och skriver anteckningar som lämnas in och kontrolleras, en där de med hjälp av anteckningarna skriver i Digiexam. Man kan behöva fler avstämningsprov för att kontrollera sakkunskaper. Å andra sidan blir Chat-gpt elevens egen skrivcoach.

Varför ska man inte vara rädd för Chat-gpt?

– AI är här. Pandoras ask är öppen. Du kan vägra använda det, eller låta det hjälpa dig. Med det senare får du ett stort försprång.

Hur har det förändrat din undervisning?

– Framför allt sparar det tid. Chat-gpt är bra på att skapa utkast till föreläsningar, formulera seminariefrågor och mycket annat. Nyligen använde jag det för att skapa ett argumenterande tal med analysfrågor till min retorikkurs. Planeringen går snabbare och jag känner mig mindre ensam i den. Jag ser fram emot när skolportaler inkorporerar AI-verktyg. Då kan du ta fram uppgifter och planeringar ännu lättare.

Kommer AI att stjäla ditt jobb?

– Det finns säkert de som har intresse av att minska personalen när arbetet blir mer effektivt. Men rätt använt kan AI främst höja kvaliteten på det arbete vi gör, återföra skolarbetet till klassrummet och därmed stärka lärarens roll.


Ulrika Fjällborg

Comments


bottom of page