top of page
  • ulrika01

Skolministern: Fler måste motverka läskrisen i Sverige

I mitten på mars startade regeringens nya läsråd, Ett läsande land, sitt arbete. Där ingår en mängd personer från näringsliv och olika delar av samhället. Dock inga bibliotekarier eller svensklärare. Skolminister Lotta Edholm svarar nu på varför i en mejlintervju för Svenskläraren.
Vad ska detta läsråd åstadkomma?

– Svenska elevers läsförståelse sjunker och över 20 procent i grundskolan kan inte läsa ordentligt. För att vända den här allvarliga utvecklingen satsar regeringen bland annat på fler böcker i skolan, mindre skärmtid och bemannade skolbibliotek. Men det kommer också behövas insatser utanför skolans värld för att vi återigen ska bli ett läsande land och därför tar vi nu initiativ till det här rådet. Rådet ska samla representanter för civilsamhället, akademin och näringslivet, som genom att mobilisera egna resurser, strukturer och nätverk kan genomföra aktiviteter och insatser som främjar läsande och skrivande i hela befolkningen.


Kommer du som skolminister att delta i arbetet?

– Jag och kulturministern leder rådet tillsammans och kommer båda delta på mötena där vi, tillsammans med deltagarna, kommer utbyta kunskap och erfarenheter om läsfrämjande insatser. Sen ser jag också framför mig att mycket av arbetet kommer drivas av deltagarna själva mellan mötena men vi medverkar ju naturligtvis gärna när det är möjligt. 


Hur ofta ska de sammanträda?

– Tanken är att träffas cirka 2–3 gånger per år mandatperioden ut.


När och var ska rådet ses igen?

– Nästa möte är planerat till efter sommaren. 


På vilka områden ska rådet lägga fram konkreta förslag? Och när?

– Rådet har inget uppdrag om att lägga fram konkreta förslag utan deras huvuduppdrag är att genom egna resurser, strukturer och nätverk genomföra aktiviteter och insatser som främjar läsande och skrivande i hela befolkningen.


Hur kommer det sig att inga bibliotekarier eller svensklärare är med i rådet?

– Engagerade och kunniga bibliotekarier och svensklärare spelar självklart en avgörande roll i att främja läskunnighet och väcka läsintresset hos barn och unga. Därför gör regeringen också stora satsningar för att till exempel alla elever ska få tillgång till bemannade skolbibliotek och fler böcker i skolan. Med det här initiativet vill regeringen dock samla de goda krafter som också finns utanför skolans värld eftersom vi tror att fler behövs i arbetet mot att Sverige ska bli ett läsande land igen. Utöver det här nyinrättade rådet fortsätter också Läsrådet, som finns under Kulturrådet, sitt viktiga arbete. Där finns både bland annat bibliotekarier och Skolverket representerade.


Vad förväntar du dig att det ska bli av det här rådets arbete?

– Att vi genom det här initiativet kan engagera ännu fler att bidra i arbetet mot att Sverige återigen ska bli ett läsande land. 


Varför är det viktigt?

– Vi har en läskris i Sverige där våra elevers läsförståelse sjunker och över 20 procent i grundskolan inte kan läsa ordentligt. En stärkt läs- och skrivförmåga är en framtidsfråga för hela vårt land och därför vill vi skapa bättre förutsättningar för fler ska kunna bidra till att höja läsförmågan och läsintresset i Sverige.

Hozzászólások


bottom of page