Nils Larsson
Universitetsadjunkt i svenskdidaktik på Stockholms universitet. Tidigare verksam som svensk-, svenska som andraspråks- och engelsklärare i Rinkebyskolan
nils.larsson@isd.su.se

Suzanne Parmenius Swärd, vice ordförande
Universitetslektor i pedagogiskt arbete med inriktning svenska språket vid Linköpings universitet. Arbetar med svensklärarutbildning, forskning och fortbildning med inriktning mot skrivdidaktik, vetenskapligt skrivande, text och läsning. Har erfarenhet av att vara lärare i ungdomsskolan i svenska och historia.
suzanne.parmenius-sward@liu.se

Ulrika Nemeth, kassör
Gymnasielektor, undervisar i svenska och svenska som andraspråk på Östra gymnasiet, Trångsund, Huddinge kommun. Doktorand i svenska med inriktning utbildningsvetenskap på Södertörns högskola.
ulrika.nemeth2@gmail.com

Jeanette Lavigne, sekreterare
Gymnasielärare, ämnesföreträdare och förstelärare i svenska på det kommunala gymnasiet Polhemsskolan i Gävle. Har erfarenhet av undervisning både på yrkesprogram och på högskoleförberedande program.
jeanette.lavigne@gavle.se

Anna Nordenstam
Professor i svenska med didaktisk inriktning vid Luleå tekniska universitet och professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet. Forskar om barn- och ungdomslitteratur, lättläst och feministiska serier.
anna.nordenstam@lir.gu.se

Jenny Edvardsson
Gymnasielärare i svenska och historia på Wendesgymnasiet i Kristianstad, och förstelärare med inriktning svenska, språkutveckling och IKT (digital teknik).
jenny.edvardsson@utb.kristianstad.se


Fredrik Sandström
Högstadielärare i svenska på Gäddgårdsskolan i Arboga, och ansvarig för hemsidan www.lektionsbanken.se
fredrik.arboga@gmail.com

Minna Wadman
Lärare i svenska och svenska som andraspråk samt förstelärare med inriktning mot språkutvecklande arbetssätt på Nyköpings högstadium.
minna.wadman@nykoping.se

Helen Winzell
Fil doktor i Pedagogiskt arbete med inriktning mot svenskämnets didaktik vid Linköpings universitet.
helen.winzell@liu.se